Setup Menus in Admin Panel

 • LOGIN
 • No products in the cart.

Türkçe Okuma ve Dinleme

TÜRKÇE OKUMA VE DİNLEME

Bireysel ve toplumsal yaşamda okuma, konuşma, dinleme eşdeğerde önem taşırlar. Konuşma, okuma ve dinleme iletişim sürecinin birbirini tamamlayan yönleridir. İletişim sürecinde kişiler kimi zaman konuşan, kimi zaman okuyan, kimi zaman dinleyen durumundadır. Bu nedenle Türkçe öğrenirken kişilerin iyi konuşmak için iyi okuma ve iyi dinleme niteliklerini kazanmaları gerekir.

Dinleme ve okuma aynı dilsel yeterliliktedir. Pek çok araştırmacı da dinleme ve okuma becerileri arasında bir ilişki tespit etmişlerdir.

Biz de bu sayfamızda sizlere dinleme becerilerinizi geliştirecek sesler vermenin yanında bu seslerin metinlerini ve metin çalışmalarını da sunarak iki becerinin eşdeğerde gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
 • 5068
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 8 Okuma-Dinleme

 • 5066
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 7 Okuma-Dinleme

 • 5064
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 6 Okuma-Dinleme

 • 5062
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 5 Okuma-Dinleme

 • 5060
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 4 Okuma-Dinleme

 • 5057
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 3 Okuma-Dinleme

 • 5050
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 2 Okuma-Dinleme

 • 5039
 • Türkçe Sesler Okuma-Dinleme

Ders 1 Okuma-Dinleme

OKUMA-ANLAMA

OKUMA-DİNLEME

Ders 8 Okuma-Dinleme

Ders 7 Okuma-Dinleme

Ders 6 Okuma-Dinleme

Ders 5 Okuma-Dinleme

Ders 4 Okuma-Dinleme

Ders 3 Okuma-Dinleme

Ders 2 Okuma-Dinleme

Ders 1 Okuma-Dinleme

TESTLER

OKUMA KİTAPLARI

İYİLİKSEVER  KELOĞLAN

Design © ETCA. All rights reserved.
× How can I help you? Powered by QuadLayers
X